Algemene Leden Vergadering op 14 april 2018.

De uitnodiging voor de vergadering met vergaderstukken is per mail verzonden aan de leden.