Coronavirus

ATV de Uithof, 25 maart 2020

De regering heeft op 23 maart 2020 nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Wat dit betekent voor onze tuinvereniging en onze leden tot in ieder geval 6 april a.s. tref je hieronder aan. De mogelijkheid bestaat dat deze termijn verlengd wordt. Houden we ons niet aan de voorschriften dan bestaat de kans dat de gemeente het park sluit.

Naar je tuin toe?
Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. Die frisse neus kun je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit dan bij voorkeur alleen of met één huisgenoot. Hou altijd, dus ook op het tuinpark en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin.

Geen bijeenkomsten meer
Bijeenkomsten, samenkomsten, evenementen zijn verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Dat betekent dat er geen activiteiten voor en door leden mogen plaatsvinden en ook geen activiteiten met bezoekers, ook niet in de buitenlucht. Dus: geen algemene vergadering, bestuurs- of commissievergadering, werkbeurten, werkgroep-activiteiten, rondleidingen, ontvangsten en noem maar op. Overleg en vergaderingen kunnen zo nodig en indien mogelijk plaatsvinden via e-mail, WhatsApp, de telefoon (conference call) of videobellen.

Gebouwen dicht
Verenigingsgebouwen met horecafunctie moesten al van overheidswege tot 6 april de deur sluiten. We adviseren om verder ook verenigingsgebouwen zonder horecafunctie, alle andere gemeenschappelijke gebouwen te sluiten, waaronder tuinwinkel, gereedschapsschuur, toiletten.

Ten aanzien van de geadviseerde sluiting van toiletten menen wij dat zich hier zoveel potentiële contactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze open te houden. Van besturen of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze deze preventief gaan schoonhouden. Sluiting van toiletten is een offer dat in de strijd tegen het coronavirus gebracht mag worden.

Insteek: tuinpark openhouden
Insteek is om het tuinpark open te houden, opdat gezonde tuinders -indien zij dit nodig achten- naar hun tuin kunnen gaan. Insteek is ook om het tuinpark voor bezoekers open te houden.

Opening is wel aan voorwaarden gebonden:

  • Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de overheid en aan de specifieke extra spelregels van de vereniging. Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van het tuinpark.
  • Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de verantwoordelijkheid kan nemen om het tuinpark voor bezoek maar ook voor leden te sluiten als het te druk wordt (groepsvorming ontstaat) of mensen niet 1,5 meter afstand van elkaar houden of kunnen houden. Foto’s kunnen als bewijslast dienen.

Laten we met elkaar het beste van maken.

 

Namens het bestuur.

ATV de Uithof