Coronavirus

Coronavirus

update 21 mei 2020

Beste leden,

 Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat er weer een aantal maatregelen om het coronavirus tegen te houden worden versoepeld. Dat is goed nieuws en geeft ons allen meer bewegingsvrijheid. Toch geeft het kabinet ook aan dat de strijd nog niet gestreden is en we allen waakzaam moeten blijven.

 Het bestuur heeft gekeken wat het effect van de geplande versoepelingen is op onze vereniging. Uiteraard ontvangen we hierover ook advies van de gemeente Den Haag, de AVVN en de Haagse bond.  Eén van de besluiten vanuit de overheid is dat het verenigingsgebouw gesloten blijft tot in ieder geval 1 september, hier vallen ook de gemeenschappelijk toiletten onder. In die lijn en op advies van de AVVN hebben we in een tussentijdse bijeenkomst van het dagelijks bestuur besloten de activiteiten van de JOS af te lasten tot in ieder geval 1 september. We houden het toegangshek gesloten, dit heeft vooral te maken met het ontmoedigen van ongepland bezoek en wandelaars. Hierdoor zou het te druk kunnen worden op het complex. We verwachten dus nog altijd dat iedereen het hek achter zich dicht doet en bezoek zonder sleutel ophaalt bij het toegangshek. Laat ook geen mensen zonder sleutel zomaar meelopen. De afgelopen weken waren er hierdoor meerdere keren insluiters die het complex niet meer af konden.

 

We hervatten op 30 mei aanstaande de werkbeurten, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen.

  • Iedereen volgt de aanwijzingen op van de werkbeurtbegeleider, herkenbaar aan een geel hesje.
  • Er wordt voor iedereen een vak gemaakt waardoor er voldoende ruimte is om uit elkaar te blijven, de vakken zijn aangegeven met pionnen.
  • Als je aan komt zoek je een vrij vak, vervolgens doe je de werkzaamheden alleen in dat vak.
  • Is het vakwerk voldaan, dan kan men in overleg met de werkbeurtbegeleiders eventueel het werk beëindigen.
  • Om kruisbesmetting tegen de gaan neemt  iedereen zijn of haar eigen kruiwagen, schoffel, hark, handschoenen, snoeischaar en/of bezem mee.
  • Iedereen leegt zelf de eigen kruiwagen op de composthoop.
  • De vertrouwde koffiepauze vervalt, net als  50 jaar geleden wordt er koffie geserveerd op het hoofdpad.
  • Er kunnen op de dag zelf speciale taken worden toegewezen, denk hierbij aan het terras schoonmaken, in de natuurtuin of de werktuigentuin werken.
  • Denk eraan, het verenigingsgebouw is gesloten.

 We starten met de tuinen 107 tot en met 160 en houden het reeds bekende schema aan.

 We benadrukken; blijf attent op anderhalve meter afstand onderling, ook op de paden en bij het ontvangen van bezoek. Scooters, grijze werkkarren of andere obstakels horen eigenlijk nooit op het algemene pad te staan maar in deze tijd kan dat echt niet. Het beperkt teveel de ruimte die nodig is om elkaar veilig te passeren. De groene bankjes in de vakken op het hoofdpad worden binnenkort verwijderd, deze zijn niet meer goed te gebruiken. Scooters kunnen op de eigen tuin of in de vakken aan het hoofdpad worden gezet, let wel niet op het hoofdpad zelf.

Het kan altijd gebeuren dat iets wordt vergeten, spreek elkaar hier gerust op aan. Doe dit wel respectvol. En als je wordt aangesproken, probeer geen discussie aan te gaan maar neem het ter harte.

 Bovenstaande lezende veranderd er voor onze vereniging eigenlijk niet zo veel op dit moment. Het hervatten van de werkbeurten is wel een grote stap maar deze nemen we vol vertrouwen. De voorgaande weken heeft ieder lid enorm zijn of haar best gedaan om zich te houden aan alle afspraken en maatregelen. Dit wordt gezien en gewaardeerd.

 Mocht bovenstaande vragen, opmerkingen of suggesties geven horen we dit van harte.

Hartelijke groet,

Het bestuur