bestuur02jpg


Het bestuur

Het bestuur is gehuisvest aan de overkant van het verenigingsgebouw. Iedere zaterdag-ochtend tussen 10:00 en 12:00 uur is het bestuur aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De bestuursleden worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten door de Algemene Vergadering benoemd en treden af volgens een op te stellen rooster.
Voorzitter
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197

Secretaris
Mw. N. Jutte-Bleumer
Escamplaan 870-W
2547 EX Den Haag

Penningmeester
Mw. J. Heemskerk-Caspers
Tuin 74
06-24913661

2e Secretaris
Dhr. R.L.C Lek
Tuin 20
06-25294893

Algemeen Bestuurlid
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733
Activiteitencommissie

Dhr. P. Scherf
Tuin 23
06-54687009

Inkoopcommissie
Mevr. J. Bakker
Tuin 36
06-21509346
Redactiecommissie

Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Tuincommissie Natuurlijk Tuinieren
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733
Tuincontrolecommissie
Dhr. E. Smulders
tuin 77

06-23513975

Commissie van Onderzoek
Dhr. R. Kropff
tuin 106
Lief en Leed
Mevr. Y.M. Heemskerk
Tuin 32
06-26086203
en
Mevr. E. Lek
Tuin 20
06-49327641
Kantinecommissie
Mevr. H Satter
Tuin 21
06-26846236
Verzekeringen
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197