Bestuur


Het bestuur

Het bestuur is gehuisvest aan de overkant van het verenigingsgebouw. Iedere zaterdag-ochtend tussen 10:00 en 12:00 uur is het bestuur aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De bestuursleden worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten door de Algemene Vergadering benoemd en treden af volgens een op te stellen rooster.

Voorzitter
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197


Secretaris
Jeffry Lek
Meppelweg 769
2544 AV Den Haag


Penningmeester

Mw. J. Heemskerk-Caspers
Tuin 74
06-24913661


2e Secretaris
Dhr. R.L.C Lek
Tuin 20
06-25294893


Algemeen Bestuurlid
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Activiteitencommissie
Dhr. R. Karel
tuin 191
06-57596943

Inkoopcommissie
Mevr. J. Bakker
Tuin 36
06-21509346

Redactiecommissie

Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733


Tuincommissie Natuurlijk Tuinieren
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Tuincontrolecommissie
Dhr. E. Smulders
tuin 77

06-23513975


Commissie van Onderzoek
Dhr. R. Kropff
tuin 106

Lief en Leed
Mevr. Y.M. Heemskerk
Tuin 32
06-26086203
en
Mevr. E. Lek
Tuin 20
06-49327641

Kantinecommissie
Mevr. H Satter
Tuin 21
06-26846236

Verzekeringen
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197