HET BESTUUR EN DE REGLEMENTEN

Reglementen 

Formulieren

 


De leden van het bestuur

Het bestuur is gehuisvest aan de overkant van het verenigingsgebouw na de tuinwinkel (zie foto boven). Iedere zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur is het bestuur aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De bestuursleden worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de statuten door de Algemene Vergadering benoemd en treden af volgens een op te stellen rooster.


Voorzitter
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197

Secretaris
Mw. N. Jutte-Bleumer
Escamplaan 870-W
2547 EX Den Haag

Penningmeester
Mw. J. Heemskerk-Caspers
Tuin 74
06-24913661

2e Secretaris
Dhr. R.L.C Lek
Tuin 20
06-25294893

Algemeen Bestuurlid
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Activiteitencommissie

Bouw-en Taxatiecommissie
06-10382490

Inkoopcommissie
Mevr. J. Bakker
Tuin 36
06-21509346

Redactiecommissie
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Tuincommissie Natuurlijk Tuinieren
Mw. G.J. Stoop
Tuin 184
06-12366733

Tuincontrolecommissie
J. Voorn
tuin 27


Commissie van Onderzoek
Dhr. R. Kropff
tuin 106

Commissie Lief en Leed
Mevr. Y.M. Heemskerk
Tuin 32
06-26086203
en
Mevr. E. Lek
Tuin 20
06-49327641

Kantinecommissie
Mevr. H Satter
Tuin 21
06-26846236

Verzekeringen
Dhr. A. Jansen
Tuin 9
06-57597197