Plattegrond

Een plattegrond van het tuincomplex, hier is de ligging van alle huisjes te zien.

 

Composthoop

Er is een composthoop links aan het einde van het hoofdpad (Lozerlaan zijde). Volg de aanwijzingen op het bord voor welk materiaal u hier kunt deponeren. Het reeds verteerde materiaal is voor eigen gebruik in uw tuin. Uiteraard horen er ook hier geen andere materialen zoals plastic, stenen of ander afvalmateriaal.

Takkenhoop

Er is een takkenhoop rechts aan het einde van het hoofdpad (Lozerlaan zijde). Volg de aanwijzingen op het bord voor welk materiaal u hier kunt deponeren. Dit materiaal wordt periodiek afgevoerd. Uiteraard horen er geen andere materialen zoals plastic, stenen of ander afvalmateriaal.

Sluiting hekken

De hoofdingang is rechts voorbij het schaatscentrum de Uithof en dit is ook de ingang waar de auto's doorheen mogen. Het autodeel van het hek dient altijd gesloten te zijn. Het voetgangers gedeelte van het hek heeft de volgende sluitingstijden:
1 april - 1 oktober:
19.30 uur tot 09.00 uur
1 oktober – 1 april:
16.30 uur tot 09.00 uur
Tijdens werkbeurten mag er niet worden geparkeerd en is dit hek gesloten voor auto's.
De zij-ingang aan de kant van de Uithof dient altijd te worden gesloten, dit ivm inbraakpreventie.

 

Schade en verzekeringen

Schade dient binnen 48 uur gemeld te worden bij onze verzekeringsman:
Dhr. A. Jansen
tuin 9
Tel: 06-57597197
Deze verstrekt dan een schadeformulier, welke door u ingevuld, door hem wordt opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij tezamen met het opgemaakte proces-verbaal.
Een verzekeringsjaar loopt van:
01-07 t/m 30-06 van enig jaar, als er wijzigingen zijn dan dienen deze voor 31 mei te worden doorgegeven.
Klik voor meer informatie over de verzekering op de download link hieronder.

verzekering.pdf
 

Elektranet

U mag maximaal 2300 watt stroom verbruiken, mocht u hier overheen gaan dan zal er geen stroom meer beschikbaar zijn.
Procedure wat te doen bij stroomstoring:
U blijkt geen spanning te hebben; U kijkt of het rode lampje in de witte hoofdschakelaar brandt en de hoofdschakelaar eveneens omhoog staat. Als dit lampje niet brandt; neem contact op met uw beheerder.
Als het rode lampje wel brandt:
Druk het testknopje in om het functioneren te testen en/of reset de aardlekschakelaar (ALS). Indien de ALS niet functioneert dient u (indien aanwezig), uw eigen zekering of automaat te controleren en zo nodig aan te passen. Mocht bovenstaande geen uitkomst bieden, neemt u aub daarna pas contact op met uw beheerder, zie de namen hieronder. Algemeen contactpersoon elektra is Jan Zonneveld tel: 06-27117480.

Beheerders elektranet:

 

Wifi

Voor de leden is gratis Wifi beschikbaar,
Er zijn er meerdere access points beschikbaar, kies het acces point wat het dichts bij u in de buurt staat voor het beste signaal.

Wij verzoeken u geen films en grote bestanden te downloaden, dit is van invloed voor de verbinding van de rest van de leden.
Het wachtwoord heeft u via de mail gekregen en anders kunt u het opvragen via het volgende mailadres: atvdeuithof@atvdeuithof.nl
Het is mogelijk om een versterker aan te schaffen voor betere ontvangst, voor info raadpleeg het bestuur.

 

Verenigingsblad

Ons verenigingsblad verschijnt een aantal keer per jaar, dringende mededelingen ontvangt u via een nieuwsbrief of via de mail.

U kunt uw blad ophalen in uw postvakje in het verenigingsgebouw.

Inleveren kopij:
Per mail: redactie@atvdeuithof.nl
Of in de brievenbus van het verenigingsgebouw.

 

Parkeren

Hieronder de tijden wanneer het is toegestaan om de auto te parkeren binnen het terrein op het hoofdpad:
Zomer:
1 april - 30 september:
van 19:00 uur - 10:00 uur
Winter:
1 oktober - 31 maart
altijd toegestaan.

Zet de auto neer met de neus naar de hoofdingang en laat zichtbaar het tuinnummer achter in de auto.

 

Water afsluiten en aansluiten

Ieder jaar rond november wordt het water afgesloten, waarna het in maart weer wordt aangesloten, op de publicatieborden staan de data vermeld. 
Afsluiten water (medio november):
Na het dichtdraaien van de hoofdkraan het aftapkraantje opendraaien. Daarna stuk voor stuk de kranen in het huisje opendraaien. Bijzondere aandacht is nodig voor de geiser: zorg dat die heel goed doorgeblazen is. Na het aftappen kunt u het aftapkraantje in de meterput open laten staan. Zo kan water dat in de meter zit ook nog weg.
Kapotvriezen van de meter kan eenvoudig voorkomen worden: doe isolatiemateriaal in de meterput. dat kan een zak met piepschuimkorrels zijn, maar ook vuilniszakken met oude stukjes piepschuim (verpakkingsmateriaal), een restant steenwol,glaswol of stro.
Aansluiten water (medio maart):
Draai het aftapkraantje dicht en de hoofdkraan open, als alles weer aangesloten is en de stortbak van het toilet weer gevuld is, dan mag er niets meer bewegen op de meter, geen getal, geen wieltje.


 

Snelheid op het park

De maximum snelheid op ons tuincomplex is 5 kilometer.
Tevens maken wij de leden er op attent dat het nog steeds verboden is te fietsen op de tuinpaden. Ook het parkeren van de fietsen op de tuinpaden is niet toegestaan. Plaats uw fiets op de tuin gedurende 24 uur per dag en niet alleen ’s nachts.